Thông báo về việc giảm phí hòa giải trực tuyến

21 May, 2021

Nhằm góp phần hỗ trợ doanh nghiệp tham gia giải quyết tranh chấp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn đang diễn biến phức tạp, Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) ban hành quyết định số 043/QĐ-VIAC ngày 23/04/2021 về việc giảm phí hòa giải trực tuyến, thông tin cụ thể như sau:

* ĐỐI VỚI TRANH CHẤP PHÁT SINH TỪ GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Giảm phí đăng ký còn 100.000 VNĐ và giảm 80% phí hòa giải theo quy định tại Biểu phí Hòa giải trực tuyến. Áp dụng đối với các vụ tranh chấp được đăng ký trên nền tảng hòa giải trực tuyến MedUp từ ngày 01 tháng 05 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

* ĐỐI VỚI TRANH CHẤP PHÁT SINH TỪ CÁC GIAO DỊCH KHÁC

Giảm 50% phí hòa giải theo quy định tại Biểu phí Hòa giải trực tuyến. Áp dụng đối với các vụ tranh chấp được đăng ký trên nền tảng hòa giải trực tuyến MedUp từ ngày 01 tháng 05 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Áp dụng khi tham gia giải quyết tranh chấp bằng hòa giải trực tuyến trên nền tảng MedUp

Tin mới nhất

 • Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh
  Thời báo Kinh tế Sài Gòn
  Hội luật Quốc tế Việt Nam
  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
  International Dispute Resolution & Risk Management Institute
  Câu lạc bộ Luật sư thương mại quốc tế
  Internation Finance Corporation
  Báo Diễn đàn doanh nghiệp