Thủ tục Hòa giải thương mại

Nghị định số 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại

Nghị định số 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại

02/13/2020

Ngày 24 tháng 02 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 22/2017/NĐ-CP về Hòa giải thương mại.

Hòa giải tranh chấp thương mại - thân thiện và cùng thắng

Hòa giải tranh chấp thương mại - thân thiện và cùng thắng

02/13/2020

Năm 2018, một loạt hiệp định FTA có hiệu lực, cạnh tranh càng trở nên gay gắt, nguy cơ phát sinh tranh chấp giữa các doanh nghiệp Việt Nam với nhau và giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp nước ngoài tăng cao.

Hòa giải thương mại và ưu điểm của Hòa giải thương mại?

Hòa giải thương mại và ưu điểm của Hòa giải thương mại?

02/13/2020

Về bản chất, hòa giải (Conciliation, Reconciliation, Mediation) là quá trình các bên đàm phán với nhau về việc giải quyết tranh chấp với sự trợ giúp của một bên thứ ba (còn gọi là hòa giải viên).

 • Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh
  Thời báo Kinh tế Sài Gòn
  Hội luật Quốc tế Việt Nam
  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
  International Dispute Resolution & Risk Management Institute
  Câu lạc bộ Luật sư thương mại quốc tế
  Internation Finance Corporation
  Báo Diễn đàn doanh nghiệp