Tuyển dụng

[Tháng 07/2020] Tuyển 01 Marketing Manager làm việc tại Chi nhánh Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tại Tp. Hồ Chí Minh

[Tháng 07/2020] Tuyển 01 Marketing Manager làm việc tại Chi nhánh Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tại Tp. Hồ Chí Minh

20 Tháng 7, 2020

[Đã kết thúc]Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28/04/1993 của Thủ tướng Chính phủ. VIAC là tổ chức trọng tài lớn nhất và có uy tín tại Việt Nam, có chức năng giải quyết các tranh chấp thương mại trong nước và quốc tế bằng phương thức trọng tài và hòa giải.Để đáp ứng sự phát triển của VIAC, VIAC tuyển dụng 01 Marketing Manager làm việc tại Chi nhánh VIAC tại Tp. Hồ Chí Minh (số 171 Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh):

[Tháng 03/2020] Tuyển 01 nhân sự làm việc tại Chi nhánh Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) tại Tp. Hồ Chí Minh

[Tháng 03/2020] Tuyển 01 nhân sự làm việc tại Chi nhánh Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) tại Tp. Hồ Chí Minh

19 Tháng 3, 2020

[Đã kết thúc]Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28/04/1993 của Thủ tướng Chính phủ. VIAC là tổ chức trọng tài lớn nhất và có uy tín tại Việt Nam, có chức năng giải quyết các tranh chấp thương mại trong nước và quốc tế bằng phương thức trọng tài và hòa giải.Năm 2018, VIAC đã thành lập Trung tâm Hòa giải Việt Nam trực thuộc VIAC (VMC). Để đáp ứng sự phát triển của VMC, VIAC tuyển dụng 01 nhân sự làm việc tại Chi nhánh VIAC tại Tp. Hồ Chí Minh (số 171 Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh):

 • Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh
  Thời báo Kinh tế Sài Gòn
  Hội luật Quốc tế Việt Nam
  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
  International Dispute Resolution & Risk Management Institute
  Câu lạc bộ Luật sư thương mại quốc tế
  Internation Finance Corporation
  Báo Diễn đàn doanh nghiệp