Thông báo về việc áp dụng Biểu phí hòa giải từ ngày 06/06/2022

17 Tháng 6, 2022

No description available.

Để khuyến khích các bên tranh chấp sử dụng phương thức hòa giải thương mại và tham gia giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại tại Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC), Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) đã ban hành quyết định số 110/QĐ-VIAC ngày 06/06/2022. Theo đó, phí đăng ký hòa giải đã được điều chỉnh từ 3.000.000 VNĐ xuống còn 0 VNĐ.

------------------

* Xem và tải quyết định 110/QĐ-VIAC TẠI ĐÂY

* Truy cập để xem Biểu phí hòa giải tại: https://www.vmc.org.vn/bieu-phi

Tin mới nhất

 • Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh
  Thời báo Kinh tế Sài Gòn
  Hội luật Quốc tế Việt Nam
  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
  International Dispute Resolution & Risk Management Institute
  Câu lạc bộ Luật sư thương mại quốc tế
  Internation Finance Corporation
  Báo Diễn đàn doanh nghiệp