Thông báo chính thức về việc giảm phí trọng tài và phí hòa giải từ ngày 01/04/2020 đến ngày 30/06/2020

01 Tháng 4, 2020
Nhằm góp phần hỗ trợ doanh nghiệp tham gia giải quyết tranh chấp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn đang diễn biến phức tạp, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) và Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) - bên cạnh nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây lan dịch bệnh theo chủ trương chung - sẽ tiến hành giảm phí trọng tài và hòa giải trong thời gian tới.
 
 
ĐỐI VỚI PHÍ TRỌNG TÀI
Giảm 20% phí trọng tài trên mức phí trọng tài quy định tại Phần I Biểu phí Trọng tài của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), áp dụng đối với các vụ tranh chấp có tố tụng trọng tài bắt đầu từ ngày 01/04/2020 đến ngày 30/06/2020.
 
ĐỐI VỚI PHÍ HÒA GIẢI
Giảm 50% phí đăng ký hòa giải và 20% phí hòa giải quy định tại Phần 1 Biểu phí Hòa giải của Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC), áp dụng đối với các vụ tranh chấp có Bản yêu cầu hòa giải gửi tới VMC từ ngày 01/04/2020 đến ngày 31/12/2020.

 

 

*Tải về các tệp đính kèm:

  Quyết định số 359/QĐ-VIAC về việc giảm phí trọng tài

  Quyết định số 363/QĐ-VIAC về việc giảm phí hòa giải

Tin mới nhất

 • Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh
  Thời báo Kinh tế Sài Gòn
  Hội luật Quốc tế Việt Nam
  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
  International Dispute Resolution & Risk Management Institute
  Câu lạc bộ Luật sư thương mại quốc tế
  Internation Finance Corporation
  Báo Diễn đàn doanh nghiệp