TALKSHOW | Chữ "Hòa" trong Kinh doanh

06 Tháng 10, 2021
 
TALKSHOW | CHỮ "HÒA" TRONG KINH DOANH
 
📌 THÔNG TIN CHI TIẾT
➖ Thời gian: 09h00 - 11h00, sáng Thứ Tư ngày 13/10/2021
➖ Hình thức: Trực tuyến
 
📌 DIỄN GIẢ
➖ Ls. Trương Trọng Nghĩa - Luật sư thành viên Công ty Luật YKVN, Hòa giải viên Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC), Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC);
➖ Ông Phan Trọng Đạt - Quyền Giám đốc Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC).
 
📌 Đăng ký tham gia và theo dõi tại:
 

Tin mới nhất

 • Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh
  Thời báo Kinh tế Sài Gòn
  Hội luật Quốc tế Việt Nam
  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
  International Dispute Resolution & Risk Management Institute
  Câu lạc bộ Luật sư thương mại quốc tế
  Internation Finance Corporation
  Báo Diễn đàn doanh nghiệp