Hội thảo trực tuyến | Giải quyết tranh chấp thông qua Ban xử lý/phân xử tranh chấp và trọng tài thương mại cho các dự án xây dựng tại Việt Nam – Một số lưu ý quan trọng từ thực tiễn tranh chấp

29 Tháng 9, 2021

CHỦ ĐỀ:

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA BAN XỬ LÝ/PHÂN XỬ TRANH CHẤP VÀ TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI CHO CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG TẠI VIỆT NAM – MỘT SỐ LƯU Ý QUAN TRỌNG TỪ THỰC TIỄN TRANH CHẤP

 • Thời gian: 08h30 Thứ Ba ngày 05/10/2021
 • Hình thức: Trực tuyến trên nền tảng Zoom, Facebook và Youtube
 • Chương trình: Xem Tờ giới thiệu sự kiện (Tại đây)

NỘI DUNG

 • Mô hình Ban phân xử tranh chấp trong các mẫu hợp đồng FIDIC và theo pháp luật Việt Nam – Góc nhìn so sánh;
 • Các giai đoạn giải quyết tranh chấp tiếp sau giai đoạn Ban phân xử tranh chấp trong các hợp đồng theo các mẫu FIDIC tại các dự án xây dựng ở Việt Nam – Từ thực tiễn tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC).

DIỄN GIẢ

 • Ông Vũ Ánh Dương – Phó Chủ tịch thường trực, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC);
 • Bà Nguyễn Thị Duyên – Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam (VECAS), Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC);
 • Ls. Nguyễn Mạnh Dũng – Giám đốc Công ty Luật Dzungsrt & Associates, Trọng tài viên VIAC;
 • Ls. Đặng Xuân Hợp – Chủ tịch HopDang’s Chambers, Trọng tài viên VIAC;
 • Ông Phan Trọng Đạt – Quyền Giám đốc Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC).

ĐĂNG KÝ & THAM DỰ       

Vui lòng lựa chọn đăng ký và tham dự một trong các kênh dưới đây của VIAC:

*Nền tảng Zoom:

>>> Link đăng ký: https://us06web.zoom.us/webinar/register/5116317017780/WN_1s2JQZSsTgG3mZjehtadrg

*Fanpage (Facebook):

>>> Truy cập: https://www.facebook.com/trungtamhoagiaivietnam

*Kênh Youtube:

>>> Đặt lời nhắc tại: https://youtu.be/Sh39TR0dw3Y

Tin mới nhất

 • Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh
  Thời báo Kinh tế Sài Gòn
  Hội luật Quốc tế Việt Nam
  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
  International Dispute Resolution & Risk Management Institute
  Câu lạc bộ Luật sư thương mại quốc tế
  Internation Finance Corporation
  Báo Diễn đàn doanh nghiệp